Tijdens de trainingen maakten we mee dat moeders die in een isolement leefden nu weer met hun kindje naar buiten gaan, depressieve moeders weer meer kunnen genieten van hun moederschap, onzekere moeders weer wat steviger in hun eigen schoenen staan. Tevens merkten de moeders op dat zij hun kindje beter leerden te begrijpen en daardoor makkelijker op hun behoeftes konden aansluiten.


Beste professional,

Dank je wel dat je de tijd neemt om je te verdiepen in de mindful met je baby of peuter trainingen.

De trainingen zijn geschikt voor ouders met (lichte) psychische klachten die stress ervaren in het ouderschap. Tevens is het een passende training voor ouders met een kindje met regulatie problematiek zoals veel huilen/driftbuien, moeilijk slapen/eten.

Door de samenwerking tussen Daphne en UvA minds is het mogelijk om kind of ouder te verwijzen naar UvA minds zodat de training vergoed wordt.

Leeftijd
Kindjes van 0 tot 18 maanden (babygroep) en 18 maanden tot 4 jaar (peutergroep).

Inhoud training
In de training oefenen ouders met het integreren van mindfulness en (zelf)compassie vaardigheden in het ouderschap en het contact met hun kind. De training is een combinatie van Infant Mental Health en mindfulness. De ouders nemen grotendeels samen met hun kindje deel aan de training, waardoor zij de geleerde vaardigheden direct in de praktijk kunnen brengen. Hier vind je meer informatie over de inhoud van de training mindful met je baby of peuter.

In deze video krijg je een voorproefje van hoe de training er uit ziet:

Hoe?
Voor deelnemers is mogelijk om de training in een groep of individueel te volgen.
Voertaal in de groep is Nederlands. Individueel is mogelijk in Engels en Nederlands.

De training is voorlopig volledig online.

De groepen bestaan uit maximaal 6 ouders en 6 kindjes.
Naast de groepsbijeenkomsten is er waar nodig ruimte voor aanvullende individuele begeleiding.

Planning
Hier vind je de geplande trainingen.

Verwijzing
Voor de training die in samenwerking met UvA minds wordt aangeboden is een huisartsen verwijzing nodig op naam van het kind, of een beschikking vanuit het Ouder- en Kindteam. Als dat het meest passend is, is een verwijzing op naam van de ouder ook mogelijk.
Indien de ouder buiten Amsterdam woont is het mogelijk op naam van de ouder te verwijzen voor specialistische GGZ bij Uva minds. De training wordt dan vergoed door de zorgverzekering, dit gaat wel ten koste van het eigen risico.

Verwijsindicatie
Reden voor verwijzing kunnen zijn regulatie problematiek bij het kind (veel huilen, driftbuien, moeilijk eten / slapen) en/of psychische problematiek bij moeder/vader.

Benodigdheden verwijzing:

  • Gericht aan UvA Minds
  • Verwijzing voor specialistische ggz bij UvA minds – de training Mindful met je baby
  • Aanmeldreden
  • NAW +geboorte datum van het kindje
  • Datum
  • AGB code

Aanmelding of vragen:

Daphne Wind   mindfulnessbydaphne@gmail.com

Eva Potharst     EPotharst@uvaminds.nl 

Ylse Plat             y.plat@therapeuticum-joure.nl 

Als de ouder nog twijfelt of vragen heeft kan het ook al heel waardevol zijn als één van ons de training toelicht en we samen kunnen kijken of het passend is voor ouder en kind.

Ook is het mogelijk om contactgegevens van geïnteresseerde ouders (met hun toestemming) aan ons door te geven zodat wij contact op kunnen nemen om verdere uitleg te geven.