Inhoud van de opleiding

Mindful met je peuter is een ‘mindful parenting’ training voor ouders met een peuter. Deze training is gebaseerd op de 8-weekse mindful parenting training, ontwikkeld door Susan Bögels en Kathleen Restifo, en op de Infant Mental Health (IMH) visie, en bouwt voort op de Mindful met je baby training.

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel, en dat vraagt van ouders een hoge mate van aanpassingsvermogen, wat niet makkelijk is als je als ouder zwaar belast bent om welke reden dan ook. In de babytijd staat de verzorging van de baby centraal, het omgaan met de verantwoordelijkheid dag en nacht, het opbouwen van een band met de baby, de verandering in identiteit als nieuwe ouder.

In de peutertijd steken andere thema’s de kop op. De peuter ontwikkelt zich motorisch snel, en gaat op nieuwe manieren op exploratie uit. Hij ontwikkelt eigen voorkeuren en meningen en heeft behoefte aan ondersteuning in zijn autonomie ontwikkeling. Voor de gedrags- en emotieregulatie is hij nog voor een flink deel afhankelijk van co-regulatie met de ouder. Voor de ouder kan het flink wennen zijn, een kind dat ineens driftig kan worden, wegrent, en die ineens grenzen nodig heeft.

Mindful met je peuter is een training voor ouders die mindfulness willen leren als ondersteuning in het ouderschap. Als steun bij het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingsfasen van het kind, bij het bewuste keuzes willen maken in het ouderschap, het meer ‘aanwezig’ kunnen zijn bij, en genieten van het kind, en het op een andere manier om leren gaan met ouderschapsstress. De training is ook geschikt voor ouders met eigen psychopathologie, of ouders met een kind met ontwikkelings- of regulatieproblemen.

De training bestaat uit 9 wekelijkse sessies van 2 uur, waarvan eerst 4 sessies met alleen de moeders en daarna 5 sessies met de peuters er ook bij, en nog een follow-up sessie met alleen de moeders. De training wordt in principe gegeven aan groepjes van 4 tot 6 ouders met hun peuters.

In de training leren ouders om zich, ondanks de aanwezigheid van hun peuter, bewust te worden van hun eigen ervaringen, goed voor zichzelf te zorgen en vriendelijk voor zichzelf te zijn. Ze leren ook om hun volledige aandacht op hun peuter te kunnen richten, stil te staan bij de ervaringen van hun peuter zodat ze zo goed mogelijk kunnen inspelen op de behoeften van hun peuter. Tenslotte leren ze om mindfulness toe te passen in stressvolle situaties met hun peuter, bijvoorbeeld wanneer hun peuter driftig is en ze zich onzeker, onmachtig of gefrustreerd voelen. Door dit allemaal te oefenen in aanwezigheid van de peuters is het makkelijker de geleerde vaardigheden thuis toe te passen in de situaties waarin ze die het meest nodig hebben. Het is echter niet makkelijk om de geleerde vaardigheden direct in interactie met de peuters toe te passen. Vandaar dat er vier volledige sessies worden uitgetrokken om een basis in mindfulness en mindful parenting te leggen, alvorens de peuters erbij komen.

Onderzoek, uitgevoerd door Uva minds, naar de effecten van Mindful met je peuter laat zien dat moeders meer zelf-compassie ontwikkelen, dat zij minder last krijgen van internaliserende psychopathologie en opvoedingsstress, en dat zij minder sociaal-emotionele problemen bij hun peuter zien na afloop van de training. Ook blijkt uit onderzoek naar de moeder-kind interactie, waarbij video-observaties gebruikt werden, en dat werd uitgevoerd in samenwerking met de UvA, dat moeders meer accepterend en sensitief zijn in contact met hun peuter, en beter kunnen inschatten hoe de peuter zich voelt na het doen van de training. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat peuters na de training responsiever worden naar hun moeder.

Programma

Deze opleidingsdag gaat in op de volgende aspecten:

  • Hoe verschilt het geven van formele meditaties in aanwezigheid van peuters met het geven van meditaties in aanwezigheid van baby’s?
  • Hoe houdt je rekening met de behoeften van de aanwezige peuters, terwijl je ook zo goed mogelijk het protocol volgt?
  • Welke thema’s zijn belangrijk voor moeders met een peuter en hoe behandel je die in de sessies?
  • Hoe ga je om met stressvolle situaties in de kamer, zoals een peuter die weg wil, boos wordt, een ander kind pijn doet, of eist dat de moeder met de hele sessie met hem speelt?
  • Hoe ga je om met onzekerheid over de opvoeding bij de moeders, die vaak extra omhoog komt in een trainingssituatie met andere moeders en hulpverleners?
  • Hoe is de rolverdeling in deze training tussen de mindful parenting/mindfulness trainer en Infant Mental Health specialist?

Als je deelneemt aan de Mindful met je peuter opleiding krijg je de therapeutenhandleiding en het werkboek, en zul je updates in de handleiding en het werkboek toegestuurd krijgen.

Voor wie

Deze opleidingsdag is bedoeld voor Mindful met je baby trainers. Je kan de opleidingsdag doen direct na het doen van de Mindful met je baby opleiding, of wanneer je de Mindful met je baby opleiding in een eerder jaar gedaan hebt. De opleidingsdag borduurt dus voort op kennis die al aanwezig is. De nadruk ligt op specifieke kennis en vaardigheden die benodigd zijn juist bij de leeftijdsgroep van anderhalf tot vierjarigen.

Deelnamevoorwaarde: Een afgeronde trainersopleiding Mindful met je baby.

Planning

Deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen in het najaar van 2024.

Opleider

Daphne Wind is de hoofdopleider, Eva Potharst heeft het opleiderschap aan Daphne overgedragen.

Vragen en aanmelding:

Neem gerust contact op via: mindfulnessbydaphne@gmail.com