Inhoud van de opleiding

‘Mindful met je baby’ is een mindful parenting training voor ouders met een baby. Deze training is gebaseerd op de 8-weekse mindful parenting training, ontwikkeld door Susan Bögels en Kathleen Restifo, en op de Infant Mental Health (IMH) visie, met als belangrijk onderdeel de baby-observatie oftewel de kijkmeditatie met aandacht voor de baby.

Naast het grote gevoel van geluk wat het krijgen van een baby met zich mee kan brengen, kan het krijgen van een baby ook stress met zich meebrengen. Ouders hebben een vergrote kans op psychische problemen na de geboorte van een baby. Deze problemen, maar ook problemen rond de zwangerschap en bevalling, (medische) problemen met de baby, of problemen in gezin, familie of het netwerk, verhogen de stress voor ouder en kind, en kunnen de prille ouder-baby relatie onder druk zetten. Deze training is bedoeld voor ouders met een baby of dreumes tot 18 maanden die stress ervaren, en die met deze stress willen leren omgaan, beter voor zichzelf willen leren zorgen, aandachtiger met hun baby willen leren zijn, en/of de interactie met hun baby willen verbeteren.

De training voor ouders met een baby bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 uur, waarvan 6 sessies voor ouders en baby’s samen en 2 sessies met alleen de moeders/vaders, en daarnaast een follow-up sessie met ouders en baby’s samen. De training wordt in principe gegeven aan groepjes van 4 tot 6 ouders met hun baby.

In de training leren ouders om zich, ondanks de aanwezigheid van hun baby, bewust te worden van hun eigen ervaringen, goed voor zichzelf te zorgen en vriendelijk voor zichzelf te zijn. Ze leren ook om hun volledige aandacht op hun baby te kunnen richten, stil te staan bij de ervaringen van hun baby zodat ze zo goed mogelijk kunnen inspelen op de behoefte van hun baby. Tenslotte leren ze om mindfulness toe te passen in stressvolle situaties met hun baby, bijvoorbeeld wanneer hun baby huilt en ze zich onzeker, onmachtig of gefrustreerd voelen. Door dit allemaal te oefenen in aanwezigheid van de baby’s is het makkelijker de geleerde vaardigheden thuis toe te passen in de situaties waarin ze die het meest nodig hebben.

Onderzoek, uitgevoerd door Uva minds, naar de effecten van Mindful met je baby laat zien dat moeders meer zelf-compassie ontwikkelen, positievere gevoelens jegens hun baby krijgen, dat zij minder last hebben van psychopathologie en dat zij het temperament van de baby’s als makkelijker ervaren na de training. Ook blijkt uit onderzoek naar de moeder-baby interactie, waarbij video-observaties gebruikt werden, en dat werd uitgevoerd in samenwerking met de UvA, dat moeders meer accepterend zijn in contact met hun baby, en beter kunnen inschatten hoe de baby zich voelt na het doen van de training. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat baby’s na de training responsiever worden naar hun moeder.

Voor wie

Deze opleiding kan gedaan worden door mindful parenting trainers of andere mindfulness trainers die de basis meditaties uit de MBSR/MBCT al kunnen geven, of door IMH-specialisten of –generalisten. De training wordt namelijk in klinische doelgroepen altijd door een duo gegeven: een mindful parenting/mindfulness trainer, en een IMH-specialist/generalist, of in ieder geval iemand die kennis heeft over en ervaring met de behandeling van jonge ouders en hun baby’s. In niet-klinische groepen kan dit iemand zijn die op een aandachtige manier aanwezig kan zijn met de baby’s en hun ouders, vooral als de ouders hun ogen sluiten tijdens de formele meditaties, zodat de fysieke en emotionele veiligheid van de baby’s gewaarborgd is tijdens de training.

De Mindful met je baby opleiding is een korte opleiding, die voortborduurt op kennis en ervaring die al aanwezig is. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers aan de opleiding voor zichzelf verhelderen wat zij, gezien hun professionele achtergrond, wel en niet kunnen bieden. Mindful met je baby kan aan verschillende doelgroepen aangeboden worden, en het is belangrijk een bewuste keuze voor de doelgroep te maken die bij jou, en jouw kennis en ervaring past. Je kan bijvoorbeeld geen Mindful met je baby trainingen geven in de specialistische GGZ, als je niet al een ervaren hulpverlener bent in de specialistische GGZ. Aan de andere kant kan je Mindful met je baby prima als preventieve interventie aanbieden in je zwangerschapsyoga/babymassage studio, als bij de voordeur een korte intake doet en kijkt of deelnemers inderdaad passend zijn bij jouw studio/praktijk. Als je als IMH-specialist deze opleiding doet (en zelf geen mindfulness opleiding hebt gedaan), dan zal je een ervaren mindful parenting/mindfulness trainer moeten zoeken om de training samen mee te geven.

Programma

Zoals hierboven beschreven kan je de opleiding doen dan wel als mindful parenting/mindfulness trainer, dan wel als IMH-specialist/ouder-baby behandelaar. Die twee rollen kunnen in één opleiding gecombineerd worden, omdat deze opleiding niet een mindfulness opleiding in engere zin van het woord is. Er wordt niet geleerd hoe je een meditatie geeft, hoe je een inquiry leidt en hoe je psychoeducatie geeft. Voor de mindful parenting/mindfulness trainer wordt er vanuit gegaan dat de basis in deze vaardigheden voldoende is gelegd om een mindfulness training te kunnen geven. Waar het in deze opleiding wél om gaat is hoe je de training aanbiedt juist voor deze doelgroep, waarbij het het belangrijkste is hoe je het geven van de training aanpast aan de aanwezigheid van de baby’s. Hoe is het om zelf een meditatie te leiden als je ondertussen geluiden hoort van de aanwezige baby’s en de IMH-specialist die misschien praat tegen de baby’s? Wanneer ga je door met het doorlopen van het programma, en wanneer moet je ruimte maken voor wat er gebeurt met een ouder en haar baby? Hoe is het voor een moeder om met haar ogen dicht te mediteren terwijl haar baby aanwezig is? En hoe is het voor een baby om in een situatie te komen die hij/zij niet kent, en de moeder met de ogen dicht te zien zitten? Hoe zorg je ervoor dat de situatie ook voor de baby prettig en veilig is, en welke aanpassingen doe je als je ziet dat de baby zich niet meer prettig voelt in de situatie?

Naast aandacht voor het geven van formele meditaties in aanwezigheid van de baby’s, besteden we ook veel aandacht aan de kijkmeditatie met aandacht voor de baby, een belangrijke meditatie die vijf keer terugkomt in het curriculum van de training. Ook wordt geoefend met het geven van 3-minuten ademruimtes terwijl stressvolle situaties zich voordoen voor ouders in de training. Het oefenen van de 3-minuten ademruimtes op deze momenten is vaak niet makkelijk voor ouders, maar levert enorm veel op, en maakt ouders gemotiveerd om er thuis ook mee aan de slag te gaan.

Daarnaast wordt stilgestaan bij intake en indicatie, en bij het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Mindful met je baby.

In de weken tussen de opleidingsdagen door is het de bedoeling dat je oefent met een ouder en baby. In totaal maak je vier afspraken met deze ouder, en tijdens de afspraken oefen je met het doen en geven van meditaties. Achteraf schrijf je een verslagje. Het is handig om voordat de opleiding van start gaat al een ouder en baby gevonden te hebben.

Als je deelneemt aan de Mindful met je baby opleiding krijg je de therapeutenhandleiding, en zal je updates in de handleiding toegestuurd krijgen. Het werkboek voor ouders is inmiddels verschenen bij uitgeverij LannooCampus (Mindful met je baby, geschreven door Eva Potharst, ISBN: 9789401451086).

Opleiders

Daphne Wind is de hoofdopleider. Eva Potharst heeft het opleiderschap in 2022 overgedragen aan haar.

Noodzakelijke vooropleiding en ervaring

Afgeronde opleiding tot mindful parenting trainer of mindfulness trainer, óf een afgeronde opleiding tot IMH-specialist, IMH-generalist (of soortgelijk).

Werk je met ouders en jonge kinderen en heb je deze vooropleiding niet? Mail of bel dan om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Planning

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen met tussenpozen van ongeveer 2-3 weken zodat er tussentijds geoefend kan worden.

Na ongeveer 3 maanden is er een online terugkombijeenkomst van 2,5 uur.

De data zijn:

Vrijdag 18 oktober, 8 november en 22 november van 10-16 uur.
Locatie: in het midden van Nederland, waarschijnlijk Bussum of Almere.

Kosten

€725 (vrijgesteld van BTW)

Boeken

Het boek Mindful met je baby wordt gebruikt voor de training
Aangeraden literatuur: Handboek Infant Mental Health

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een email met daarin uw motivatie en CV te sturen naar mindfulnessbydaphne@gmail.com.
Zou u de bovengenoemde vooropleidingseisen helder in het CV dat u toestuurt willen beschrijven? In een voorgesprek met de hoofdopleider wordt nagegaan of aan de vooropleidingseisen voldaan wordt.

Nog vragen?

Neem dan contact op via: mindfulnessbydaphne@gmail.com